Hoppa till huvudinnehåll

SFS

Sveriges förenade studentkårer

49 studentkårer, 342 000 studenter. 

 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor och agerar som studenternas röst i den nationella och internationella politiken. Tillsammans samlar SFS omkring en kvarts miljon studenter. Genom att samlas i nationellt har studentkårerna en enad röst gentemot regering, myndigheter och enskilda partier.

Huvudfrågorna för SFS är studentpolitik på nationellt plan, vilket inkluderar vilka förutsättningar universitet och högskolor har att bedriva utbildning och vilka förutsättningar studenter har. Varje år samlas alla medlemskårer och sätter riktningen för SFS politik för nästkommande år i ett stort fullmäktigemöte där har Göta studentkår som Sveriges näst största studentkår stort inflytande.