Hoppa till huvudinnehåll

Studenthälsa

Studenthälsa

Göta studentkår vill se ett universitet där ingen student blir sjuk av sina studier.

Studenter är en utsatt grupp, både ekonomiskt och har en press inom sina studier på sig. Detta skapar en situation där många studenter mår dåligt till följd av sina studier. Detta är inte acceptabelt och vi vill därför se större krafttag från universitetet för att tackla den psykiska och fysiska ohälsan bland studenter. Ohälsa ska aldrig leda till att en student inte kan avsluta sina studier eller leva ett fullgott liv.

Göta studentkår vill
Göta studentkår vill
  • Utvidga studenthälsovården så den arbetar mer förebyggande
  • Genomföra en undersökning hos studenterna om hur hälsoläget på Göteborgs universitet ser ut idag
  • Att studenter ses som en given part i arbetet med ohälsa på universitetet

Feelgood - din studenthälsovård

Om du som student upplever att du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier kan du få stöd av universitetets leverantör av studenthälsa, till exempel i form av samtal.

Feelgood Göteborg City är Göteborgs universitets leverantör av studenthälsa och det är de du ska kontakta vid behov av studenthälsovård.

Läs mer om Feelgood på studentportalen

Håller du med?
Bli medlem i Göta studentkår!