Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör studentkåren egentligen?

 

 

Din röst är viktig.
Genom oss hörs den.

Göta studentkår är en av Sveriges största studentkårer. Vi representerar alla studenter och doktorander inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och IT vid Göteborgs universitet.

Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över.

– Göta studentkårs vision

I Göta studentkårs vision sammanfattas hela poängen med varför studentkåren finns. Läs den gärna i sin helhet.

En studietid att minnas

handlar om allt som händer mellan föreläsningar och tentor. Vi verkar för att alla delar av livet under studierna ska vara en tid som du kan se tillbaka på med glädje. Hit hör saker som CSN- och bostadsfrågor, studentrabatter, föreningsliv, sociala aktiviteter och events. Bilden av den fattige studenten som lever på nudlar känns rätt mossig, vi menar att det ska gå att leva gött även när man pluggar.

En utbildning att vara stolt över

handlar i grunden om utbildningsbevakning, studentinflytande och kvalitetssäkring. Som studentkår har vi ett särskilt ansvar att vara studenternas röst och se till att vi för fram studenternas perspektiv närhelst det behövs.

Att studenter har medbestämmanderätt över frågor som rör utbildningen är reglerat i lag, och den rätten förvaltas ytterst av studentkåren.

Vad innebär det i praktiken då?

Rent konkret fungerar det såhär: Göteborgs universitet är en myndighet, och i en sådan finns det klara (om än ibland ganska komplicerade) strukturer för vem som fattar beslut om vad. På gu finns hundratals olika organ, styrelser, nämnder och råd som har ansvar för specifika frågor.

I varje sådant organ har studenterna rätt att sitta med och göra sin röst hörd. Som studentkår värvar och tillsätter vi dessa studentrepresentanter. De får råd och stöd av oss och kan förlita sig på att det finns väl understödda åsikter att luta sig mot.

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att dessa studenter aldrig känner att de är ensamma mot universitetet, studentkårens legitimitet gör att universitetet måste lyssna på oss och ta det vi säger på allvar. Det är studentinflytande i praktiken.

Vill du också ha en utbildning att vara stolt över?

Var medlem i Göta studentkår.