Följ oss på sociala medier: Instagram

HBTQ

För dig som är HBTQ-student eller intresserad av frågor som rör HBTQ-studenter finns det möjlght att enaggera sig i föreningar på nationell och lokal nivå. 

För dig som är homo, bi, trans eller queer eller intresserad av frågor som rör kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och relationer finns det möjlighet att engagera dig i föreningar på nationell och lokal nivå. 

Sveriges förenade HBTQ-studenter

Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ, arbetar för att förbättra kvalitén i svenska högskolan utifrån normkritiskt ochhbtq-perspektiv. Dels arbetar SFQ för att förbättra situationen för HBTQ-studenter och för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet, dels för att motverka heteronormativitet i högre utbildning samt skapa debatt om dess konsekvenser för utbildningar och studiemiljö.

SFQ samlar och stärker lokala HBTQ-studentföreningar och är lokalavdelningarnas politiska språkrör.  SFQ bildar även ett tryggt sammanhang utanför heteronormen, för dig som söker detta på universitetet.

För att komma i kontakt med SFQ på nationell nivå, mejla till info@hbtqstudenterna.se

LGBTQ Students Gothenburg

LGBTQ Students Gothenburg är en av SFQ:s lokalföreningar och finns i Göteborg. Hit är alla stdenter på Göteborgs universitet och Chalmers välkomna. LGBTQ Stdents Gothenburg anordnar lokala arrangemang och träffas ofta i avslappnade former men påverkar också politiskt gentemot universiteten och studentkårerna. För dig som är homo, bi, trans, queer eller annat kan LGBTQ Students Gothenburg erbjuda ett tryggt sammanhang utanför heteronormen. 

Om du har frågor eller vill komma i direktkontakt med föreningen får du gärna mejla till hbtqstudent@gmail.com 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap