Hoppa till huvudinnehåll
Föreningar på valborg

Ansökningen för föreningsstatus är nu öppen!

Den 27 april öppnar Göta studentkår upp för ansökningar till föreningsstatus. Alla som vill förnya eller få föreningsstatus har då möjlighet att skicka in sin ansökan.
Ansökningsperioden är mellan 27 april 2020 till och med 10 maj 2020.

Kraven för ansökan varierar mellan vilken typ av förening som ansökan avser. För att se regler för föreningar och krav på ansökan hänvisas ni till dokumentet ”Regler för Göta studentkårs föreningar”. Dokumentet finner ni på följande länk: https://drive.google.com/file/d/1RYU0d2hyg6lXemKMJ7jgJrUCVoay7p2P/view

Vänligen läs igenom reglerna noga för att säkerställa att ansökan görs på rätt sätt och innehåller rätt uppgifter. Hedersföreningar behöver inte göra en ansökan om att få förnyad status.
Eventuella frågor om ansökan eller föreningsstatus är ni välkomna att skicka till event@gota.gu.se.

I ansökan ska följande bilagor inkluderas
- Stadga
- Medlemsförteckning samt styrelsens sammansättning
- Protokoll från senast konstituerande möte ELLER aktuellt årsmötesprotokoll (viktigt att detta är signerat)
- Eventuell nationell anknytning
- Kontaktuppgifter till hela styrelsen
- Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Föreningar som har sitt årsmöte efter ansökningsperiodens slut ansöker med det senaste protokoll och kontaktuppgifter till befintlig styrelse och kompletterar med de nya uppgifterna efter ansökningsperiodens slut.

För att försöka underlätta har vi satt ihop en drivemapp med exempel på olika typer av dokument och hur man skriver dem: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uQEMc82iLp3eccKabU2QMxKZvWgWmgH_

Notera även att samtliga föreningsmedlemmar även måste vara medlemmar i Göta studentkår!

 

Länk för sektionsföreningar

Länk för kårföreningar

Etiketter

Fler nyheter