Hoppa till huvudinnehåll
Humanisten Göteborg

Veckorapport v. 13 och 14

Göteborgs universitets studentkårers (GUS) styrelsemöte
Göteborgs universitets studentkårer (GUS) hade ett extrainsatt styrelsemöte på måndagen v.13. Då ordförande för GUS valt att avgå genomfördes ett fyllnadsval för posten som ordförande samt posten som vice ordförande. Tidigare vice ordförande Elin Gunnarsson valdes till ordförande och tidigare styrelseledamot Julia Nyberg valdes till vice ordförande.

Studentärende 
Det har inkommit ett studentärende gällande en digital tentamen som av misstag publicerats på canvas en dag innan utsatt tid. Några av kursdeltagarna fick reda på att tentan publicerats tidigt och fick därför längre tid på sig att skriva än de som inte visste om det. Då den digitala tentan var anonym fanns det ingen möjlighet att veta vilka studenter som fått längre tid på sig än andra.  Efter dialog med studentombuden kontaktade sektionsordförande kursansvarig och föreslog att öppna upp tentamen igen så att de som fått mindre tid på sig och vill ändra sin text skulle få chansen att göra det. Om du stöter på problem i samband med sina studier är du välkommen att kontakta sektionsordförande: humsek@gota.gu.se

Planering inspark HT20
Planeringen inför höstens inspark är igång, alla sektionsordförande har haft ett digitalt möte med eventansvarig där vi diskuterat möjligheten att ha ett gemensamt event under insparken. Sektionsordförande har utlyst posten som insparkskoordinator på sociala medier och har hittills fått in två intresseanmälningar. 

Pågående översättning av styrdokument 
Göta studentkår har en arbetsgrupp som arbetar med att översätta styrdokument från svenska till engelska för att göra dem mer tillgängliga även för personer som inte förstår svenska. Gruppen har haft en paus under januari och februari då det varit mycket att göra på sektion och centralt, men nu är den igång igen. Sektionsordförande är ansvarig för arbetsgruppen och jobbar med att översätta Göta studentkårs åsiktsdokument. 

Ledighet
Sektionsordförande går på ledighet 6 april och börjar jobba igen 23 april. 

Fler nyheter