Skip to main content

Mecenat and public transportation discounts in Gothenburg

Mecenat

The mecenat card gives you plenty of student discounts and also serves as your membership certificate for the student union. Download the Mecenatapp to your phone and you always have access to current discounts. The card in the app receives a Göta studentkår logo when you become a member

At the University of Gothenburg, as a student union, we automatically order a Mecenat card for you. Your card is ordered after you become a member. You need to be registered for courses for the current semester in order for a card to be ordered. Your digital card is created the working day after you become a member. If you are not a member of the union, the union's order of the card delays a few weeks into the semester.

Student discount on Västtrafik – the public transport system

As a student you are entitled to a student discount on Västtrafik! The student discount means that you can buy your period ticket at youth price, so you should choose the option "youth ticket". The student discount applies when you buy 30-, 90- and 365-day period tickets and you get a 25% discount.

To be able to travel with the student discount you need to have your digital mecenat card in the mecenat app with the student travel symbol on the card. The student travel symbol is not printed on physical cards. In ticket control when traveling with Västtrafik, you show your ticket and your student identification. If necessary, you may also need to show your ID.

How much do I need to study in order to get a discount on västtrafik?

To receive the Student Travel Symbol on your mecenat card, you must study with at least 50% study scope during the semester and for at least 10 weeks during the semester at university, college or other education that is eligible for study funding from the Central Student Aid Committee (CSN).

At the University / University this corresponds to at least 15 credits.


 

 

 

Kollektivtrafik, Mecenat och studentrabatter i Göteborg

Vi guidar dig rätt i rabattdjungeln.

Mecenat

Mecenatkortet ger dig mängder med studentrabatter och fungerar dessutom som ditt medlemskapsbevis för Göta. Ladda ned Mecenatappen till din telefon så har du alltid tillgång till aktuella rabatter. Kortet i appen blir extra snyggt om du är medlem!

Vi löser ditt kort

Göta studentkår beställer automatiskt ett Mecenatkort till dig. Ditt kort beställs efter att du blivit medlem, och du behöver vara registrerad på en kurs för den aktuella terminen för att ett kort ska beställas. Ditt digitala kort skapas arbetsdagen efter att du blivit medlem, så sitt lugnt i båten i någon extra dag. Har kortet ännu inte kommit då så är du välkommen att kontakta oss!

Är du inte medlem i kåren dröjer beställningen av kortet några veckor in i terminen.

Symbolerna längst ned till höger på kortet visar vilka rabatter du har rätt till. Den mittersta symbolen ger dig Västtrafikrabatten.

Lås upp exklusiva medlemsförmåner endast för kårmedlemmar

Så fungerar studentrabatten på Västtrafik

Som student* har du rätt till studentrabatt på Västtrafik! Studentrabatten är 25 % och innebär att du köper din periodbiljett till ungdomspris, alltså ska du välja alternativet ”ungdomsbiljett” när du laddar ditt kort/app. Studentrabatten gäller när du köper 30-, 90- och 365-dagars periodbiljetter.

Du måste ha Mecenatappen, det fysiska kortet räcker inte.

För att kunna resa med studentrabatten behöver du ha ditt digitala mecenatkort i mecenatappen med studentresesymbolen. Studentresesymbolen trycks inte på fysiska kort. Vid biljettkontroll när du reser med Västtrafik visar du upp din biljett och din studentlegitmiation. Vid behov kan du även behöva visa id-handling.  Observera att du vid biljettkontroll kan åka på en kontrollavgift (1500 kronor) om du inte kan uppvisa studentlegitimation (Mecenatappen). 

Hur mycket behöver jag studera för att få tillgång till rabatt hos västtrafik?

* För att få Studentresesymbolen på ditt Mecenatkort måste du studera med minst 50 % studieomfattning under terminen och i minst 10 veckor under terminen på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från CSN.

På universitet/högskola motsvarar detta minst 15 hp.