Följ oss på sociala medier! Instagram

Organisationsförändringar i Göta studentkårs centrala presidium

På Göta studentkårs senaste fullmäktigemöte röstades en stadgeändring igenom som berör kårens centrala presidium (ordförande och de två viceordförandena). Från och med 1 juli 2018 har Göta studentkår inte längre en kårordförande och två vice ordföranden som vardera är ansvariga för utbildningsfrågor respektive studiesociala frågor. Istället kommer presidiet att bestå av en kårordförande, en vice kårordförande samt en organisationssekreterare. Tanken bakom ändringen är att detta skall leda till en bättre arbetsfördelning för de tre presidialerna samt tydligare uppdragsbeskrivningar.

Under 2018/2019 ser det centrala presidiet för Göta studentkår ut som följer:

Kårordförande - Axel Andersson
Vice kårordförande - Jesper Jacobsson
Organisationssekreterare - Anneli Arohlén

Add new comment

Wysiwyg

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.