Skip to main content
Frihamnen Göteborg

Men studenterna då!?

Göta studentkår har besökt frihamnsdagarna och ställt studentpolitiska frågor till samtliga partier som ställer upp i kommunal- och regionalvalet i september. Fokus för våra frågor har legat på partiernas strategier för att lösa bostadskrisen i Göteborg, hur kollektivtrafiken ska bli bättre och hålla ett skäligt pris för studenterna samt hur de  tänker arbeta med att förbättra studenthälsovården.

Vidare har vi också deltagit på  Göteborgs Förenade Studentkårers (GFS) diskussionsforum om studentpolitik. Deltagande var Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) genom Araz Farkosh, Göteborgs universitets  rektor Eva Wiberg samt studentbostadsexperten Ulf Kamne.

Ekonomi och kollektivtrafik

De flesta partier som vi har pratat med lyfte förslag kring hur unga personer ska få det  bättre i samhället. Vad de däremot glömmer bort är att vi studenter inte är en homogen  grupp. Inom gruppen finns både unga personer som precis har gått ut gymnasiet, men  även äldre personer som har en helt annan livssituation. Det som däremot förenar  studenterna är den ekonomiska utsattheten som ständigt gör sig påmind, där bidraget  och det eventuella lånet från CSN ska täcka samtliga utgifter varje månad. Att ha ett  arbete vid sidan av heltidsstudierna anser Göta studentkår heller inte ska vara ett krav  för att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. 

Västtrafik

Idag är priserna i kollektivtrafiken höga i förhållande till vad en student får ut i  studiemedel och studielån. Västtrafik menar själva att en typ av abonnemang eller  liknande skulle kunna vara ett sätt att hålla nere kostnaderna i kollektivtrafiken. Vissa  regionala partier förespråkar också sänkta kostnader eller kostnadstak. Detta är något  som Göta studentkår tycker är bra, men vi anser också att studenters ekonomi ska tas  hänsyn till när det kommer till generell prissättning av kollektivtrafiken. Slutligen vill vi  även att enkelbiljetterna, som idag kostar 35 kr, ska rabatteras till ett studentförmånligt pris.

Bostad

Enligt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) senaste bostadsrapport (läs mer här) är bostadsläget i Göteborg  mycket kritisk. Kötiderna är över ett år långa och många studenter har nästintill studerat  färdigt när tillräckligt lång kötid uppnåtts för en centralt belägen bostad. När det kommer  till andra boendeformer än lägenheter, såsom småhus eller större lägenheter, är  kötiderna ännu längre.

Varierade boenden för varierande livssituationer

Trots den kritiska bostadssituationen upplever vi att de flesta partier som ställer upp i det kommunala och regionala valet inte har en konkret strategi för att förbättra  bostadssituationen för studenterna. Flera av partierna vill bygga fler små hyresbostäder, men inte öronmärka ett enda projekt till studenterna.

Utöver det är det flera partier som  ser små bostäder med tillfälliga bygglov som ett långsiktigt alternativ till att lösa  studentbostadskrisen. Det tycker Göta studentkår är vansinnigt, då studenter också förtjänar att ha ett tryggt och säkert hem, dessutom passar inte ett typ av boende alla  studenter. Politikerna bör tänka om, Göta studentkår kräver fler bostäder av varierande  boendeform för våra studenter.

Bostäder och kollektivtrafik hör ihop

För att koppla tillbaka till kollektivtrafiken menar både Araz Farkosh från SFS och Ulf  Kamne att ett förbättrat kollektivtrafiknät kan lösa bostadsfrågan. Detta då fler  studenter kan välja ett boende mindre centralt, men inte påverkas av boendets läge om kollektivtrafikens priserna är skäliga och tillgängligheten till transportmedel är god.

Hälsa och välmående

Flera av partierna ställer sig positivt till att öka satsningarna inom den psykiatriska  vården, men ingen av partierna vill satsa specifikt på studenthälsan. Många vill däremot  satsa på yngre medborgare och deras psykiska hälsa. Flera av partierna menar att det är viktigt att fånga upp den psykiska ohälsan i ett tidigt stadium genom skolhälsovården och  liknande. Samtidigt vet Göta studentkår att den psykiska ohälsan kan uppstå när som helst i livet, exempelvis under de pressade förhållandena som studietiden kan innebära. Att konstant oroa sig för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt fokusera på att klara  tentor för att vara berättigad till CSN skapar en stor stress, vilket kan mynna ut i ökad  psykisk ohälsa.

Studentbostadsexpert Ulf Kamne argumenterade också för att bostäder och psykiskt  välmående hänger samman. Stress över att inte ha ett fast boende kan i sin tur öka den  psykiska ohälsan ytterligare. Detta är verkligheten för många studenter idag, och något  som ska tas på allvar. Vidare säger Kamne att utrymmen där studenter kan mötas och  umgås kan förebygga psykisk ohälsa, vilket Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg  instämde med.

Tandvård

Gällande tandvård var det inget av partierna som överhuvudtaget ville tala om studenter  som grupp. Vissa partier menade att de ville höja åldersgränsen för fri tandvård från  dagens 23 år. Andra ansåg att tandvården borde omfattas av samma system som  sjukvården, vilket förvisso är bra men ett mycket stort och långsiktigt projekt där  studenternas ekonomiska situation under tiden ändå hamnar i skymundan. Göta  studentkår vill arbeta för att samtliga studenter ska ha råd att besöka tandvården och  därmed göra tandvård för studenter kostnadsfri.

Inte en homogen grupp

Göta studentkår vill se att politikerna i regionen och kommunen börjar betrakta  studenterna som en grupp när det kommer till politiska beslut. Att rikta speciella åtgärder mot oss skulle gynna samhället, då fler kanske väljer att vidareutbilda sig om de inte  behöver oroa sig över att ha ett tryggt boende samt en ekonomi som går ihop under sin  studietid. I sin tur kan detta leda till en större andel högutbildade personer i samhället  och ett förbättrat psykiskt mående.

För att Göteborg ska kunna bli Sveriges Studentstad 2026, vilket styrande partier i  kommunen vill, behöver kommunpolitikerna börja ta studenterna i beaktande när de lägger sin budget. Att endast satsa för att bygga fler bostäder kommer inte göra staden  till Sveriges bästa studentstad. Vi vill att det också görs en större satsning på att  kollektivtrafiken ska bli billigare men framför allt att vill vi att politikerna ska börja se  studenter som en grupp att satsa extra mycket på.

Så kära medstudenter, gå och rösta i valet 11 september och ha din situation som student i åtanke. Stå upp för din röst som student, för det gör vi!

 

Med vänliga hälsningar

Kårstyrelsen