Skip to main content
Bild på människor

Nomineringen till förtroendeuppdrag är öppen

Den 15 april håller vårt nyvalda fullmäktige ett första konstituerande möte. Under detta möte väljs Göta studentkårs nästa ordförande, övriga heltidare och vi tillsätter ett antal andra viktiga förtroendeuppdrag.

Nu öppnar nomineringen inför dessa uppdrag. I korthet går det till så här:

 1. Nomineringen öppnar. Alla medlemmar kan nominera sig själv eller en annan medlem till någon av uppdragen.
 2. Alla nominerade granskas av Valberedningen, som löpande kallar kandidater till intervju för de olika positionerna.    
 3. Valberedningen sammanställer en förordan, ett förslag på vilka de anser bör väljas till respektive post.    
 4. Kårfullmäktige läser förordan, vid behov ställer kompletterande frågor till kandidaterna och röstar under konstituerande fullmäktigemötet den 15 april.

De uppdrag som vi nu öppnar nomineringen för är följande:

Uppdrag på heltid
 • Kårordförande
 • Vice kårordförande
 • Event- och föreningssamordnare
 • Utbildningsbevakningssamordnare
 • Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
 • Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
 • Sektionsordförande Utbildningsvetenskapliga sektionen
 • Sektionsordförande Humanistsektionen
 • Sektionsordförande Naturvetarsektionen
 • Sektionsordförande IT-sektionen
Övriga förtroendeuppdrag (ej heltid)
 • Talman
 • Talmanssuppleant
 • Verksamhetsrevisor
 • Sektionsstyrelseledamot (samtliga sektioner)
Vad går uppdragen ut på?

Enklaste sättet att besvara den frågan är antingen genom att läsa våra uppdragsbeskrivningar som finns här. Är du fortsatt nyfiken och vill veta mer kan du kontakta respektive företrädare här.

Övriga tider att hålla koll på!

Du som väljs till ett heltidaruppdrag måste närvara under överlämningen, som är de veckor där du kommer att introduceras till ditt uppdrag och få ta del av massor av viktig information och kunskap samt träffa dina framtida kollegor! Överlämningen sker mellan perioden 12 juni och 30 juni och sker under dagtid med utgångspunkt från Studenternas hus. Överlämningen är givetvis arvoderad.

 • 1-2 dagar i maj (bestäms i samråd med företrädare)
 • Hela överlämningen (f.o.m 12 juni t.o.m 30 juni)