Skip to main content
föreningsstatus 23/24

Föreningsstatus 2023/24

Varje år behöver föreningar som önskar fortsätta vara en förening vid Göta studentkår söka föreningsstatus. Årets ansökan är öppen mellan 16 mars och 19 april 2023.

Fördelar med föreningsstatus
Det är bara föreningar med föreningsstatus godkänd av Göta studentkår som har möjlighet att äska pengar, rätt att använda Göta studentkårs logga, synas i Göta studentkårs sociala medier samt som har rätt till att nyttja de lokaler som Göta studentkår tillhandahåller.

En förening med föreningsstatus har även möjlighet att få hjälp, utbildning och stöd i sitt föreningsarbete, exempelvis genom hjälp med budget, styrelsearbete och kommunikation. 

Föreningars rättigheter och skyldigheter regleras i sin helhet i Göta studentkårs dokument “Regler för Göta studentkårs föreningar”. Alla föreningar som ansöker om föreningsstatus hos Göta studentkår ska ha läst och vara införstådda med dokumentet. 

Läs Regler för Göta studentkårs föreningar.

Ansökningsprocessen
Efter att ni har fyllt i ansökan kommer ett verifieringsmejl skickas till den föreningsmejladress som ni angivit. Det är viktigt att gå in och bekräfta er ansökan via det mejlet, annars förfaller er ansökan. Om ni inte har fått mejlet, dubbelkolla i spam/skräpkorg alternativt kontakta oss så att vi vet att er ansökan är legitim.

Läs om hur ansökningen går till.