Följ oss på sociala medier: Instagram

Stipendier

Här anslår vi aktuella stipendier som går att söka.

 

Scholarship to study in the United States Two scholarships offered for 2018/19 – summer or full academic year. Application is now open!

• Study at one of the top US universities, the University of Wisconsin-Madison, and enjoy the true college experience.

• Receive a generous scholarship tailored to cover tuition, housing and extensive travels in the U.S.

• Join a unique alumni network and meet members while travelling the country.

• Get an extraordinary opportunity to dive into American society and culture.

HOW TO APPLY

An application should contain 1) personal letter (max. one page, in English) explaining why you should become the next scholar 2) your CV (max. one page, in English) and 3) college or university grade transcripts. NB: Please specify whether you are primarily interested in the summer or the full-year scholarship, or both. Label the application as "Brittingham Viking Scholarship" and send it to bvosweden@gmail.com no later than

 

January 7th 2018.

For further information: Visit the BVO homepage:

 

https://brittinghamvikings.org/

Information about the university can be found at www.wisc.edu

Questions? Don’t hesitate to contact us:

Dennis Söderholm, phone: +46 73 5450 445, e-mail: bvosweden@gmail.com

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap