Skip to main content
En grupp med studenter sitter och studerar ihop

Bli Studentrepresentant!

Som student eller doktorand på naturvetenskapliga sektionen har du möjlighet att bli studentrepresentant! Det innebär att du kan på möten få träffa delar av naturvetenskapliga fakulteten och föra studenternas/doktorandernas talan i vissa frågor! Några poster är specifika för doktorander, men det står nedan!

 

Är du intresserad eller bara vill veta mer? Maila natsek@gota.gu.se !

Det finns en hel del lediga poster för dig som är intresserad, och de är listade nedan!

Biologi:
Instutitionsrådet - student

Föra grundutbildningsstudenternas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten. Ungefär 1 gång/månad.

Instutitionsrådet - 1 doktorand, 1 ersättare

Föra forskarstuderandes talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten. Ungefär 1 gång/månad.

BaBor - 1 doktorand

Föra forskarstuderandes talan i beredningsgruppen för forskning vide bioenv, som är rådgivande organ till prefekten. Ungefär 6 gånger/år.

Programråd Miljövetenskap - 1 student, 1 ersättare

Föra grundutbildningsstudenternas talan i programrådet. Ungefär 1 gång/månad.

Programråd Biologi/ molekylärbiologi - 1 student, 1 ersättare

Föra grundutbildningsstudenternas talan i programrådet. Ungefär 1 gång/månad.

Examinatorgruppen för forskarutbildningen - 1 doktorand

Föra forskarstuderandes talan i examinatorsgruppen för forskarutbildningen. Ungefär 1 gång/månad.

Miljövetenskap:
Instutitionsråd - 2 studenter, 2 suppleanter

Föra studenternas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten.         2 gånger/termin.

Instutitionsråd - 2 doktorander

Föra doktorandernas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten.  2 gånger/termin.

Programkommittén för Matematikprogrammet och Masterprogrammet i matematiska vetenskaper - 3-4 studenter

Föra studenternas talan i programkommittén. Ungefär 2 gånger/termin.

Programkommittén för Naturvetenskapligt basår - 2 studenter

Föra studenternas talan i programkommittén. Ungefär 2 gånger/termin.

Prefektens beslutsmöte - 1 student

Föra studenternas talan vid beslut rörande grundutbildningen. Oregelbundna möten om 30 min. 

Forskarutbildningskomitté - 3 studenter

Föra doktorandernas talan i forskarutbildningsfrågor. Vanligtvis ett 1.5 timmes möte en gång per termin.

Arbetsmiljögrupp - 1 doktorand

Föra doktorandernas talan i arbetsmiljöfrågor. Vanligtvis en gång per termin.

Jämställdhetsgrupp - 1 doktorand

Föra doktorandernas talan i jämställdhetsfrågor. Cirka två gånger per termin.

Rekryteringsgrupper vid doktorandantagning - 2 doktorander

Representera doktorandgruppen i rekryteringsgruppen

Geologi:
Instutitionsrådet - doktorand:

Föra studenternas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten. Ungefär 1 gång/månad.

Doktorandkomitté geovetenskaper - doktorand
Programkomitté forskarutbildning -doktorand
Programkomitté geovetenskap - student

 

Kemi och Molekylärbiologi
Programråd receptarieprogrammet - student

Vara studenternas representant på programkommitté möten 2ggr/termin. Som representant skall studenten fungera som ett språkrör för studenterna vid mötena, samt kommunicera information från mötena till studenterna. 

Rekryteringsgrupp-er vid nyanställningar - doktorand

Kunna deltaga som doktorandernas representant vid nyanställningar. 

 

Kulturvård
Institutionsråd - 2 studenter

Föra studenternas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten. Ungefär 1 gång/månad.

Programråd - 2 studenter

Föra studenternas talan i programrådet, som är arbetsmöte kring grundutbildningsfrågor. Ungefär 1 gång/månad.

Programkollegium

Möjlighet till påverkan av programutbildningens utveckling

Forskarutbildningsråd - student

Föra studenternas talan i forskarutbilningsrådet, som är arbetsmöte kring forskarutbildningsfrågor. Ungefär 3 gång/termin.

 

Marina vetenskaper
Institutionsråd - 2 studenter, 1 doktorand

Föra studenternas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten. Ungefär 1 gång/ varannan månad.

Forskarutb.beredning - 1 student, gärna 1 doktorand

Föra studenternas talan i FUB

Doktorandrådet vid Marin - 1 ordförande

Forum för doktorander vid Marin

Likabehandlingsrådet - student

 

Matematiska vetenskaper
Institutionsråd - 2 studenter, 2 ersättare

Föra studenternas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten. 2 gånger/termin.

Institutionsråd - 2 doktorander

Föra doktorandernas talan i institutionsrådet, som är rådgivande organ till prefekten.  2 gånger/termin.

Programkommittén för Matematikprogrammet och Masterprogrammet i matematiska vetenskaper - 3-4 studenter

Föra studenternas talan i programkommittén. Ungefär 2 gånger/termin.

Programkommittén för Naturvetenskapligt basår - 2 studenter

Föra studenternas talan i programkommittén. Ungefär 2 gånger/termin.

Prefektens beslutsmöte - student

Föra studenternas talan vid beslut rörande grundutbildningen. Oregelbundna möten om 30 min. 

Forskarutbildningskommitté - 3 doktorander

Föra doktorandernas talan i forskarutbildningsfrågor. Vanligtvis ett 1.5 timmes möte en gång per termin.

Arbetsmiljögrupp - 1 doktorand

Föra doktorandernas talan i arbetsmiljöfrågor. Vanligtvis en gång per termin.

Jämställdhetsgrupp - doktorand

Föra doktorandernas talan i jämställdhetsfrågor. Cirka två gånger per termin.

Rekryteringsgrupper vid doktorandantagning - 2 doktorander

Representera doktorandgruppen i rekryteringsgruppen