Skip to main content
distansstudier

Distansstudier för GU-studenter vårterminen 2021

Den 5 november 2020 fattade Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg ett inriktningsbeslut inför vårterminen 2021 med hänsyn till pågående pandemi:

Under vårterminen 2021 fortsätter en stor del av undervisningen ges digitalt precis som under hösten. Studenter kommer få specifik information kring vad som gäller för just deras utbildning. Beslutet följer Folkhälsomyndighetens nuvarande allmänna råd och omfattar även en beredskap för att skärpta regionala och nationella råd kan tillkomma, som fallet är just nu.

För studenter innebär inte beslutet några förändringar för kommande vårtermin jämfört med hösttermin. Det innebär att universitetet kommer att bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans, men att vissa studenter även kommer ha moment på campus. Universitetet har löpande kontakt med regionens smittskydd för att säkerställa att aktiviteter som behöver genomföras på campus sker på ett säkert sätt.

– Pandemin kommer att pågå under en längre tid. Alla beslut vi tar, på alla nivåer, måste fattas med strävan att vi tillsammans ska bidra till minskad smittspridning i samhället men med bibehållen kvalitet i vår verksamhet. Med detta nya beslut vill jag skapa tydligare förutsättningar för en stabil verksamhet även under dessa omständigheter, säger rektor Eva Wiberg.