Skip to main content
fullmäktige 10 april

Kallese till Konstituerande fullmäktigemötet 2021/2022

Välkommen till Göta studentkårs konstituerande fullmäktigemöte som äger rum lördagen den 10 april klockan 10:00. Alla medlemmar i Göta studentkår har möjlighet att delta i mötet men för att kunna yttra dig i frågor behöver du anmäla dig, vilket du kan göra här

Vad är ett konstituerande fullmäktigemöte? 

Konstituerande fullmäktige är det möte som markerar starten på ett nytt verksamhetsår, det är alltså det första mötet som ett nyvalt fullmäktige håller. Vid det mötet beslutas det bland annat om arbetsordning, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Dessutom väljs kårens heltidsarvoderade och sektionsstyrelseledamöter.