Skip to main content
Person sitter vid datorn och läser nätverksträffens agenda

Nätverksträff för Göta studentkår och GU-anställda

Den 20 maj 2021 går Göta studentkårs första nätverksträff av stapeln. Årets digitala evenemang riktar sig till dig som arbetar vid Göteborgs Universitet och vill lära dig mer om oss som kår, vårt arbete och hur vi kan samverka för att skapa den bästa studietiden för studenter.

Undersökning presenteras

Vi kommer bland annat att presentera vår nya undersökning om studenters uppfattning av digital undervisning. Vi kommer också att introducera dig till nästa års heltidare, diskutera hur vi tillsammans gör studenternas studietid så bra som möjligt och hur vi kan hjälpa dig i ditt arbete.

Samtalspunkter
  1. Göta studentkår: Vilka vi är och hur kan vi ha nytta av varandra än mer?
  2. Betydelsen av studentrepresentation och hur vi arbetar
  3. Ny rapport med statistik gällande studenternas uppfattning av digital undervisning
  4. Att skapa engagemang i en pandemi
  5. Göta studentkår 2024: vart är vi på väg?
  6. Nästa års ansikten i kåren

Detta vill du helt enkelt inte missa!

Kontakt

Vid frågor och intresse att delta, vänligen kontakta eventansvarig Ebba Callenberg på event@gota.gu.se.