Inspark

info in English below

Här samlar vi all information du behöver om Inspark VT20 - Göta studentkårs välkomstveckor för nya studenter på Göteborgs universitet!

Humanistsektionens Inspark

Samhällsvetarsektionens Inspark

Utbildningsvetenskapliga sektionens Inspark

Om Inspark

Inspark anordnas av Göta studentkår vid varje terminsstart. Den är störst på höstterminen då vi välkomnar tusentals nya studenter till de fem fakulteter vi representerar. På vårterminen arrangeras Insparken på Samhällsvetarsektionen, Utbildningsvetenskapliga sektionen och Humanistsektionen. Vi arrangerar fester, pubar, stadsvandringar, grillkvällar, sittningar, femkamper och mycket mer för att du som är ny på universitetet skall få en så bra start som möjligt och lära känna dina Göta studentkår, dina medstudenter och se vad studentstaden Göteborg har att erbjuda.

Göta studentkår representerar som sagt fem fakulteter på Göteborgs universitet, och varje fakultet har inom studentkårens organisation en egen sektion. På de sektioner som arrangerar Insparken på våren finns insparkskoordinatorer som har övergripande ansvar för insparken på just den sektionen. Därutöver finns mängder med phaddrar - studenter som är med och arrangerar olika event och som finns till för att hjälpa dig som är ny att hitta rätt. Fråga dem gärna om vad som helst! Du känner igen dem på deras T-shirts (ser olika ut för olika sektioner, läs mer under respektive sektion)

Humanistsektionens Inspark

Samhällsvetarsektionens Inspark

Utbildningsvetenskapliga sektionens Inspark

 

KICK OFF the new term with Göta studentkår!

About kick off 

Göta studentkår organize a kick off, known as inspark, at the start of each semester. The kick off is biggest in autumn and we welcome thousands of new students at the five faculties were we represent students. At the beginning of the spring term we hold the Inspark at Humanistsektionen, Utbildningsvetenskapliga sektionen and Samhällsvetarsektionen. We organize parties, pubs, barbecues, banquettes, competitions and much more to give you as a new student the best start as possible at our university and for you to get to know your union, new friends and see what the city has to offer.

Göta studentkår, the student union, represent five faculties at Gothenburg university and each faculty has it's own section. At each section there are kick off coordinators who have general responsibility for the Inspark where you study. Besides that we have many volunteers known as 'phadders', they are students who have already been at university for while and can help you find your way and answer many questions. Ask them anything! You can recognize them by their t-shirts, but each section has a specific one so check the section specific information out at the links below. 

The Humanities section kick off The social science section kick off The education science section kick off 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>