Hoppa till huvudinnehåll
Näckros

SG Biologi

SG Biologi tillhör Göta Studentkårs naturvetarsektion och finns till för alla studenter som läser biologi eller miljövetenskap, på kandidat- och masternivå, vid Göteborgs universitet. Vår roll som studentgrupp är dels att kommunicera med universitetet och bidra med förslag som utvecklar de biologiska och miljövetenskapliga programmen och dels att skapa en bra studiesocial miljö. Det gör vi bland annat genom att arrangera evenemang för biologi och miljöstudenterna, till exempel pluggkvällar, vandringar, fika och grillning.

Har du några frågor eller är missnöjd med något gällande din utbildning? Kontakta oss gärna via vår e-post eller kom på våra möten. Det kan exempelvis handla om kursutbudet, sen rättning av tentor, din studiemiljö eller att viktig information inte kommer ut i tid.

Maila oss eller besök vår instagram och facebook!

Logotyp