Hoppa till huvudinnehåll

Kårval

Genom kårvalet kan du som medlem påverka organisationen.

 

Just nu hålls ett fyllnadsval för verksamhetsåret 20/21.

Ett fyllnadsval hålls när fullmäktige anser att inte tillräckligt många ledamöter har valts in, eller för att fullmäktigeledamöter har valt att lämna sitt uppdrag. Ett fyllnadsval fungerar i stort på samma sätt som ett ordinarie kårval, man kan antingen kandidera själv eller genom en lista.

Vad är ett kårval?

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårval. Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att sitta i nästa års kårfullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ. Under valet får alla medlemmar rösta på de kandidater de vill se i fullmäktige. Efter valet presenteras valresultatet och de nya fullmäktige håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Fullmäktige

Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

Hur du röstar
Hur du röstar

Valet hålls 5-11 oktober och röstningen sker digitalt via Mecenat. Du loggar in med ditt vanliga Mecenat-inlogg via länken nedan. 

Glöm inte att läsa på om kandidaterna som presenteras på denna sida. 

Lär känna höstens kandidater!

Klicka på respektive namn för att lära dig mer om vad kandidaterna vill göra i Göta studentkårs fullmäktige.

Jag heter Najomi Brezina och läser just nu globala utvecklingsstudier. Jag har alltid intresserat mig för att göra studenters röster hörda. Jag tog examen vid yrkeshögskolan 2019 och satt under mina två år där som studentrepresentant i deras ledningsstyrelse för att säkerställa utbildnings kvalité och göra min klass åsikter hörda. Jag är också aktiv inom rädda barnen och har även suttit med som förtroendevald styrelsemedlem i Rädda barnens lokalförening i göteborg.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Som jag beskrev ovan så drivs jag av att förbättra utbildningar och ser detta som något naturligt när man själv är student. Det är inte alla människor som älskar styrelsearbetet och kanske är jag unik men jag ÄLSKAR det. Det krävs också att man är uthållig och vet om sina rättigheter. Jag tror att jag kan bidra med mitt driv och kreativitet i fullmäktige utöver mina tidigare erfarenheter av styrelsearbete från andra sammanhang.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

Förbättringsåtgärder i utbildningen, att fortsätta driva en öppen dialog med de som styr våra utbildningar och kårfullmäktige/ oss studenter. . Tänker också att det kan vara intrressant att anordna forum för medlemmarna så att kommunfullmäktige kan ta in nya synpunkter och tankar på frågor som kan vara viktiga att driva eftersom det är trots allt medlemmernas åsikter som ska höras.

Hej!

Mitt namn är Tova Tabacsko och jag är en glad tjej på 20 år som är född och uppväxt i Småland. Hösten 2020 började jag studera kandidatprogrammet i Globala Studier vid Göteborgs universitet. Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår och tillbringade den största delen av året i Australien och Nya Zeeland. Som person är jag ambitiös, optimistisk och strukturerad. Jag har ett stort intresse för globala frågor, vilket är anledningen till varför jag valde att börja studera globala studier. Ambitionen är att plugga fem år på universitetsnivå, för att sedan arbeta internationellt, antingen i Sverige eller utomlands.

På gymnasiet gick jag samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhäll. Min gymnasieskola var en FN-skola och jag var delaktig i FN-gruppen i alla tre år. Detta medförde till att jag fick möjligheten att delta i SweMun 2019, vilket gav mig erfarenhet av att samarbeta med totala främlingar, prata engelska inför en stor publik samt att skriva på ett ytterst formellt sätt. På grund av mitt stora intresse för globala utmaningar är jag medlem och aktiv i Amnesty International. 2016 deltog jag i NYC Amnesty i Oslo i en vecka för att organisera och delta i demonstrationer, lyssna på föreläsare etc. Detta bidrog till att jag fick erfarenhet av att samarbeta med människor från andra länder samt strukturera upp arbetet på ett effektivt sätt. Jag vill tro att mina erfarenheter gör mig till en lämplig kandidat till Göta studentkårs fullmäktige.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

För det första, jag vill sitta i Göta studentkårs fullmäktige eftersom jag vill vara en röst för resterande studenter. Göta studentkårs fullmäktige är rösten för Göteborgs universitetsstudenter. Det är därför ytterst viktigt att lyssna på studenters tankar och åsikter, för att på så sätt förbättra och utveckla Göta studentkår. Jag vill därför tro att jag kan hjälpa till att lyfta studenters åsikter till självaste fullmäktige. För om vi inte tar del eller tar upp studenters tankar och åsikter, hur ska då Göta studentkår utvecklas till det bättre?

För det andra, jag vill sitta i Göta studentkårs fullmäktige för att få erfarenhet till framtida jobb och projekt. Erfarenheter i form av att samarbeta, diskutera, tala inför människor och skriva på ett formellt sätt. Jag vill tro att vara del av fullmäktige kan ge mig otroligt mycket och användbara erfarenheter.

Slutligen, jag vill utnyttja mitt studentliv till det yttersta. Jag vill studera vid Göteborgs universitet och samtidigt ha möjlighet att påverka Göta studentkårs fullmäktige. Samtidigt är det viktigt att engagera sig och uttrycka sina tankar och åsikter för att på så sätt utveckla Göta studentkår till det bättre samt för att gynna framtida studenter.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

Jag är ytterst flexibel av mig och ta gärna an vilken utmaning, fråga, som än tilldelas. Jag har erfarenhet av att det man på förhand inte trodde skulle vara intressant eller givande är i slutändan precis just det. Dessutom vill jag inte begränsa mig. Personligen tycker jag att det är intressant att sätta sig in i ett helt nytt ämne, fråga, för att sedan bilda en egen uppfattning och att därefter diskutera med andra för att komma fram till ett relevant svar/förslag. Som jag nämnde tidigare är jag intresserad av globala utmaningar, men jag är även intresserad av lokala utmaningar, vilket är varför jag vill sitta i Göta studentkårs fullmäktige.

Mitt namn är Hampus och jag är helt ny student på GU! Jag studerar just nu svenska med språkvetenskaplig inriktning men har som mål att så småningom bli lärare. Utöver det jobbar jag som simlärare och badvärd i Kungälv, där jag också bor.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Jag har alltid varit engagerad i frågor som rör min vardag och därför är det en självklarhet att engagera mig i kåren och kandidera till fullmäktige. Genom att organisera oss kan vi skapa en bättre studietid för alla.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

Som ny ledamot vill jag först och främst sätta mig in mer i organisationen. Det som intresserar mig mest är studiefrågorna, att studiemiljön är bra och att studierna sker på ett så rättvist sätt som möjligt.

Jag heter Rasmus och är en 25 år gammal göteborgare som studerar arkeologi här på GU. Jag har en kandidatexamen i kulturarvsstudier med inriktning arkeologi och läser just nu min Master-utbildning.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Jag vill sitta i Göta studentkårsfullmäktige för att jag vill kunna bidra till att förbättra studiemiljön för oss studenter på Göteborgs Universitet, och kunna hjälpa till att driva frågor som är viktiga för alla studenter.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

Frågorna jag vill driva i fullmäktige berör dels den allmänna studiemiljön på GU men främst professorers och föreläsares hanterande av digitala verktyg. Många professorer besitter bristande kompetens när det kommer till just digitala verktyg, exempelvis Canvas och Zoom. Detta var ett problem redan innan Covid-19-pandemin och har framkommit allt mer under det senaste halvåret. Jag vill därför arbeta för att det ska ställas högre krav på professorer och föreläsare inom detta område.

Jag heter Rasmus och är ursprungligen från Kalmar. För tillfället går jag statsvetarprogrammet på Göteborgs universitet och har tidigare läst samhällsvetarprogrammet på gymnasiet. Under min gymnasietid var jag engegerad i elevkåren där jag satt som ledamot och sedan som ordförande i ett år vardera.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Jag brinner för att engegera mig och mina medmänniskor. Att kunna skapa och vara med i något större än mig själv är väldigt personligt givande samtidigt som det skapar en bättre omgivning. Genom mitt egna engegemang kan jag sprida det vidare och på så sätt kommer även organisationen bli starkare.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

I grund och botten är det studenternas önskemål som jag vill driva igenom. Jag tror att lyhördhet inför medlemmarnas önskemål är det viktigaste inom en organisation. Dessutom är jag en stor förespråkare av många och varierade evenemang, för att skapa engagemang och aktiva medlemmar. Evenemangen ska också vara varierade. Allt ifrån quiz, till sport, till pubrundor, för att skapa en mer givande tid för medlemmarna.

information saknas 

Kandidat 1: Jaqueline Darnakas

Kandidat 2: Alexander Wåhlander

Kandidat 3: Emelie Aalto

 

Vi är tre studenter som går tredje och sista året på det kognitionsvetenskapliga programmet på instutitionen för tillämpad IT på Lindholmen.

Varför vill ni sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Vi har under åren både medverkat/medverkar i ett sexmästeri samt i en studiefrämjande grupp under Göta studentkår. Detta då vi tycker det ska vara kul att studera samtidigt som det är viktigt att se till att utbildningarna håller en bra kvalité!

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

En studentkår är till för studenter och studenternas åsikter kring diverse studier och dessa åsikter vill vi kunna lyfta fram. Det genom att engagera studenter mer i kåren och göra det lättare för alla studenters åsikter att höras. Studiefrämjande grupper hos alla sektioner, diskussionsgrupper och fler sammanträden på fritiden är några alternativ.

Kandidat 1: David Lindgren

Kandidat 2: Johnny Hamnesjö Olausson

Kandidat 3: Maximilien Uddgren

Vi är en grupp studenter som har studerat IT. David har studerat inom Software Engineering and Management programmet, Maximilien studerar det just nu och Johnny studerar Applied Data Science. 

Varför vill ni sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Vi vill förbättra studielivet för studenterna som studerar på universitet. Något som vi känner stark för är att göra Göta mer transparent då det kan vara svårt för de vanliga studenterna att veta eller förstå vad de håller på med.

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

En annan fråga som vi vill driva framåt är en förbättring av förhållandena för studenter i Lindholmen. Under åren så har dem förlorat mark till Chalmers och andra entiteter. Till exempelvis så förlorade studenterna där 8 studierum när administrationen anställde mer personer än de hade rum för. Studenter har inte tillgång till några datorrum, etc. Detta kan ske eftersom IT avdelningarna saknar representation inom FUM och liknande organisationer vilket en röst för oss kommer att hjälpa med.