Hoppa till huvudinnehåll

Kårval

Kårval

Ledamöterna i fullmäktige väljs en gång per år genom ett kårval. Vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Genom kårvalet kan du som medlem påverka organisationen.

Vad är ett kårval?

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårval. Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att sitta i nästa års kårfullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ. Under valet får alla medlemmar rösta på de kandidater de vill se i fullmäktige. Efter valet presenteras valresultatet och de nya fullmäktige håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Fullmäktige

Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

Hur du röstar
Hur du röstar

Valet hålls under vårterminen och röstningen sker digitalt via Mecenat. Du loggar in med ditt vanliga Mecenat-inlogg.