Hoppa till huvudinnehåll

Information om Covid-19

Aktuell information om coronapandemin

Göta studentkår bevakar noggrant situationen för studenter i relation till pågående pandemi. Vi vill påminna om vikten av att begränsa ryktesspridning och spekulationer. Göteborgs universitet samlar all information om hur smittspridningen påverkar universitetet på studentportal.gu.se/coronaviruset.

Om du har frågor eller funderingar kring hur pandemin påverkar dig och din studiesituation, tveka inte att kontakta oss!

Uppdatering 2021-07-13

Regeringen har fattat beslut om att fortsätta de planerade avvecklandet av restriktionerna. Göta studentkår kommer att förhålla sig till regeringens beslut och justera våra nivåer för exempelvis event likt det som gäller för allmän sammankomst.

Dock är det viktigt att poängtera att de som åtar sig att arrangera ett event i Göta studentkårs lokaler eller i Göta studentkårs namn åtar sig ansvaret att genomföra evenemanget på ett smittsäkert sätt. Rekommendationer angående avstånd, handhygien och avsaknad av alla sorters symptom gäller fortsatt.

Festverksamhet tillåts återigen, men ombeds begränsas till mindre grupper. Det krävs också en större grad av kontroll från arrangören om alkohol förekommer.

Besked angående höstens inspark och andra aktiviteter vid terminsstarten kommer publiceras löpande efter besked från folkhälsomyndigheten och universitetet.

Generellt gäller följande vid GU:

 • Individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen.
 • Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till personer som hostar och nyser.
 • Res inte utomlands och överväg behovet av nationella resor noga.
 • Överväg behovet av konferenser och möten. Välj digitalt alternativ, senarelägg eller avboka.
 • Universitetet övergår i stort till andra examinationsformer än salstenta samt distansstudier och distansarbete.
 • Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad. På denna sida hittar du aktuell info.

Uppdatering 2021-03-03

Sedan den 22 december råder en skärpt tillämpning av gällande inriktningsbeslut för Göteborgs universitets med anledning av covid-19.

Angående regionens lokala rekommendationer om munskydd

Sedan den 17 februari råder lokala regionala rekommendationer i Västra Götaland. Rekommendationerna innehåller bland annat skärpa krav på munskydd. Det innebär att i de undantagsfall där fysisk närvaro på campus krävs ska engångsmunskydd användas då nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika.

Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Utöver regionens lokala rekomendationer råder följande skärpta restriktioner vid Göteborgs universitet:

 • All undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans. Beslut om undantag från detta för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examination får beviljas av prefekt efter samråd dekan/motsvarande om det föreligger synnerliga skäl.
 • De studieplatser som tidigare funnits allmänt tillgängliga vid Konferenscentrum Wallenberg, stängs under perioden. Studenter uppmanas att bedriva självstudier hemma. Fakultets- och institutionsspecifika studieplatser kvarstår i enlighet med tidigare fattade beslut.
 • De studenter som av synnerliga skäl behöver en studie- och/eller examinationsplats på campus och vars behov inte kan tillmötesgås genom de fakultets- och institutionsspecifika platserna hänvisas till utbildningsansvariga vid heminstitution som i möjligaste mån ska försöka tillmötesgå behov. Samordning på fakultetsnivå uppmuntras.

 

Observera att i grunden gäller fortfarande inriktningsbeslutet för vårterminen 2021. De nu rådande skärpningarna är tillfälliga och gäller så länge regeringens skärpta rekommendationer gäller (dock som längst vårterminen 2021).

Uppdatering 2020-12-22

Från den 22 december ska all undervisning och examination ske digitalt, biblioteken är endast öppna för lån och arbete ska utföras från hemmet. Undantag får göras om synnerliga skäl föreligger. Beslutet gäller fram till den 24 januari 2021.

Regeringen meddelade den 18/12-20 om ytterligare skärpta restriktioner för att hejda smittspridningen. Bland annat att alla som kan arbeta hemma ska göra det och att all verksamhet som drivs av staten och inte är nödvändiga omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Rektor Eva Wiberg har därför fattat beslut om skärpta tillämpningar av gällande inriktningsbeslut.

– Hemarbete och digitala studier har varit huvudregeln vid Göteborgs universitet sedan i mars, men nu är läget än skarpare. Medarbetare ska arbeta hemma, med undantag för dem med verksamhetskritiska arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, säger Eva Wiberg.

Vidare ska undervisning och examination ske digitalt om prefekt inte har synnerliga skäl för ett annat beslut. Universitetsbiblioteken påverkas också av beslutet. Det kommer fortfarande att vara möjligt för medarbetare och studenter att låna och lämna tillbaka material, däremot stängs UB:s studieplatser. Även studieplatserna på Konferenscentrum Wallenberg stängs.

 

Skärpt tillämpning av inriktningsbeslut

Dagens rektorsbeslut är en anvisning för skärpt tillämpning av liggande inriktningsbeslut för senare delen av höstterminen och vårterminen. Anvisningen gäller för perioden 22 december 2020 till 24 januari 2021 och innebär att:

 • All undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans. Beslut om undantag från detta för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examination får beviljas av prefekt efter samråd dekan/motsvarande om det föreligger synnerliga skäl.
 • De studieplatser som tidigare funnits allmänt tillgängliga, stängs under perioden. Det gäller studieplatser vid universitetsbiblioteket och Konferenscentrum Wallenberg. Studenter uppmanas att bedriva självstudier hemma. Fakultets- och institutionsspecifika studieplatser kvarstår i enlighet med tidigare fattade beslut.
 • De studenter som av synnerliga skäl behöver en studie- och/eller examinationsplats på campus och vars behov inte kan tillmötesgås genom de fakultets- och institutionsspecifika platserna hänvisas till utbildningsansvariga vid heminstitution som i möjligaste mån ska försöka tillmötesgå behov. Samordning på fakultetsnivå uppmuntras.
 • Universitetsbiblioteket har endast öppet för universitetets medarbetare och studenter för utlån och återlämning, samt vissa begränsade möjligheter att ta del av referenslitteratur.

Uppdatering 2020-12-14

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Begränsad vistelse i universitetes lokaler

Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg har beslutat att revidera höstens inriktningsbeslut till att gå i linje med regeringens beslut att sänka gränsen för allmänna sammankomster till åtta personer. Det innebär att både studenter och de som arbetar på universitetet ska vara mycket restriktiva med att vistas i universitetets lokaler. Anledningen till revideringen är att regeringen tydligt har angett att restriktionerna ska vara normerande även för samlingar som inte faller under allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I beslutet framgår att ingen verksamhet som samlar mer än åtta personer som huvudregel ska äga rum i universitetets lokaler. Beslut om undantag får göras av prefekt efter samråd med dekan.

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets

Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten och att göra anpassningar. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt minskar risken för smittspridning. Nya nära kontakter bör begränsas. Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.

Res säkert

Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med.

 

Uppdatering 2020-10-29

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götalands och län att:
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Västra Götalands län:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Göta studentkår ser allvarligt på rådande situation och kommer därför ställa om sin verksamhet för att följa de nya riktlinjerna. 

Detta innebär:

 • Kontor- och sektionskontor kommer att vara stängda

 • Heltidare och personal kommer att i mesta möjliga mån att arbeta hemifrån

 • Samtliga fysiska event som arrangeras av oss eller i våra lokaler kommer att ställas in eller skjutas upp

Vi har alla ett gemensamt ansvar att ta och vi hoppas att ni alla har förståelse för dessa åtgärder. Håll er inne, håll er friska och håll hoppet uppe!

Uppdatering 2020-10-09

Pressträff 9 oktober

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans höll den 9 oktober en presskonferens och poängterade vikten av att just studenter fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, eftersom smittspridningen på många lärosäten i landet just nu ökar.

Uppdatering 2020-03-17

Göta studentkår arbetar aktivt med att bevaka situationen kring covid-19 och dess påverkan på våra studenters studiesituation. Studentkårens fokus ligger just nu på att noggrant bevaka studenters rättigheter till en kvalitativ utbildning, situationen till trots. 

Att utbildningen nu gått över till att ske på nästintill helt på distans innebär inte att vi ställer lägre krav på utbildningens kvalitet. Alla studenter ska ha möjlighet att delta och studier ska kunna fortgå enligt studieplan i så stor utsträckning som möjligt. 

Lokalt samarbetar Göteborgs studentkårer i syfte att upprätthålla en hållbar situation för studenter i Göteborg. Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), träffar universitetsledningen regelbundet.Göta studentkår har valt att stänga ner alla sektionskontor och minska på antalet fysiska möten inom organisationen för att minimera risken för smittspridning. Beslutet påverkar dock inte studentkårens arbete och Göta studentkårs förtroendevalda och personal finns tillgängliga för att hjälpa dig som student. 

Om du har några frågor kring Göta studentkårs eller Göteborgs universitets arbete med COVID-19 kan du höra av dig till kårordförande på ordf@gota.gu.se eller till GU på corona@gu.se.

Under tiden, lyssna på myndigheternas och universitetets rekommendationer, håll dig uppdaterad och stanna hemma om du är sjuk.

Höstterminen 2020

Det tidigare rektorsbeslutet med inriktning för höstterminen 2020 reviderades den 28 augusti. Sammanfattningsvis gäller följande på Göteborgs universitet under höstterminen 2020:

 • Universitetet kommer fortsatt att bedriva en stor del av verksamheten digitalt och på distans.
 • Som huvudregel gäller fortsatt tillfälligt hemarbete, restriktivitet med resor, att undvika trängsel i våra lokaler och att hålla avstånd.
 • Sammankomster på mer än 50 personer ska som huvudregel inte äga rum i universitetets lokaler.