Hoppa till huvudinnehåll
En student sitter och arbetar vid sin dator.

Bli SAMO vid Natsek!

Vill du föra studenternas talan i frågor om hälsa och arbetsmiljö vid din institution?

Naturvetenskapliga fakulteten behöver veta hur de kan förbättra arbetsmiljön för studenter vid samtliga institutioner – för detta behövs studentarbetsmiljöombud (SAMO)!

Som SAMO sitter du med som studentrepresentant i din institutions arbetsmiljögrupp där du har möjlighet att påverka och informera hur arbetsmiljöarbetet för studenter bedrivs. Du för fram studentperspektivet i frågor som inte bara berör den fysiska eller den digitala arbetsmiljön (t ex Canvas, distansundervisning), utan även den psykosociala arbetsmiljön (frågor som rör studieupplägg, diskriminering, och studenthälsa).

Du arbetar på uppdrag (samt får stöd och utbildning) av Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), investerar precis så mycket tid som du själv känner att du hinner med utanför studierna, arvoderas terminsmässigt, och får en riktigt stilig punkt att ha med på ditt CV – men framför allt arbetar du för en bättre arbetsmiljö för studenter.

Om du är intresserad och vill veta mer, har några frågor eller vill anmäla dig: Hör av dig direkt till Natfaks studenthuvudarbetsmiljöombud Vincent Ekström (shamo.natsek@gota.gu.se).

Fler nyheter