Hoppa till huvudinnehåll
universitetsledningen

Göteborgs universitet har fått en ny rektor!

Den 1 juli 2023 tillträdde Malin Broberg som ny rektor för Göteborgs universitet. I och med detta har Göteborgs universitet nu också en ny universitetsledning. Den nya Prorektorn är Carina Mallard och vicerektorerna utgörs av Pauli Kortteinen, Mette Sandoff och Max Petzold. Johan Johansson är ny universitetsdirektör.

Vad gör en rektor för Göteborgs universitet egentligen?

Kort sagt är Rektor myndighetschef, linjechef och representant för universitetet i externa sammanhang. Malin Broberg kommer också att vara ordförande i universitetets ledningsråd, i centrala arbetsmiljökommittén och ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljö.

Arbetet att utse en ny rektor

Rekryteringsarbetet för att hitta en ny rektor startade under våren 2022 och utgjordes av en rekryteringsgrupp. Universitetsstyrelsen är dem som fattar beslut om de olika delarna i rekryteringsprocessen. Det är också styrelsen som lämnar förslag på rektor till regeringen som fattar det slutgiltiga formella beslutet. Universitetsstyrelsens ordförande är den som leder arbetet. Rekryteringsgruppen tar fram förslag på hur själva rekryteringen ska gå till och lämnar förslag på kandidater.

Det som kallas Hörandeförsamlingen har en rådgivande funktion i processen, men de har trots det en mycket viktig uppgift och en stor möjlighet att påverka. Församlingen utgörs nämligen av studenter, lärare och övriga anställda vid universitetet. Totalt 70 ledamöter, varav 30 representanter för lärare, 20 för studenter och 20 för övriga anställda. Det är här vi som studentkår har chansen att tycka till och Göta studentkår var såklart involverad under hela processen.

Göta studentkår önskar Malin och den nya ledningen ett stort lycka till med arbetet!

Fler nyheter