Hoppa till huvudinnehåll
Hörandeförsamling

Hörandeförsamlingen har skickat förslag på ny rektor

11 januari sammanträdde en hörandeförsamling för att intervjua rektorskandidater och föreslå en ny rektor för Göteborgs universitet. Hörandeförsamlingen består av 70 personer där studentrepresentanter ingår.

Vad är hörandeförsamlingen?

Hörandeförsamlingen är ett organ vars uppdrag är att intervjua rektorskandidater och därefter välja en person som förslag på ny rektor. Organet består av bland annat studenter, doktorander, lärare, prefekter och andra anställda inom Göteborgs universitet.

Som studentrepresentanter var vårt uppdrag att säkerställa att kommande rektor lägger stor vikt vid studentinflytande och ständigt arbetar för studenternas bästa.

Hur gick processen till?

Universitetsstyrelsen, som är Göteborgs universitets högst beslutade organ, bestämde att inleda rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny rektor med hjälp av en rekryteringsfirma. När rekryteringsprocessen var klar återstod tre kandidater, en av dem valde dock att dra tillbaka sin kandidatur. De återstående kandidaterna deltog i en sista intervju framför hörandeförsamlingen där slutligen en kandidat valdes. Kandidaten skickades till universitetsstyrelsen som tog beslut och skickade förslag på rektor till regeringen.

Vilka var kandidaterna?

Kandidaterna som intervjuades av hörandeförsamlingen var Malin Broberg som är dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten och Åke Ingerman som är dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten. Båda kandidaterna framstod som kompetenta och relevanta för uppdraget, men i slutändan blev Malin Broberg vald.

Studentrepresentanterna ansåg att Malin har visat prov på goda ledaregenskaper och i sitt uppdrag som dekan varit mån om studentperspektivet. Malin förklarade i sin intervju att en god och nära dialog med studenterna är av stor vikt. Hon vill dessutom bibehålla och vidareutveckla plattformar för samtal med studenter och studentkårerna.

Det här kräver vi av kommande rektor:

  • Ett produktivt samarbete och en god dialog med studenter
  • Fler studieplatser av god kvalitet och att studenters arbetsmiljö är en prioriterad fråga
  • Ett förbättrat studiesocialt liv på Göteborgs universitet, där lokalbristen hanteras snarast
  • Ett förbättrat pedagogiskt stöd till de studenter som har behov av det
  • Förbättringar av Canvas och en enhetlig struktur

Vad tycker vi om processen?

Under rekryteringsprocessen har en del kritik lyfts från hörandeförsamlingen. Framför allt gäller kritiken bristen på transparens från universitetsstyrelsen, det går att läsa mer om det på SVT och DN. Vi anser att kritiken till viss del är befogad. Det är viktigt att respektera integriteten hos dem som väljer att kandidera och vi anser att om hörandeförsamlingen blir för involverade, kan det användas som en agenda för att få sin egen kandidat vald. Däremot är det viktigt att hörandeförsamlingen får tillräckligt med underlag för att ta ett informerat beslut. Vi anser att dialogen fortsättningsvis behöver vara bättre mellan universitetsstyrelsen och hörandeförsamlingen. Således behöver hörandeförsamlingen ha ett visst inflytande redan från start över hur rekryteringsprocessen går till och på så vis kunna säkerställa att samtliga inom lärosätet får sin röst hörd.

 

Fler nyheter