Hoppa till huvudinnehåll
Sektionsordförande Lovisa framför Geovetarcentrum

Natsek söker styrelse!

Känner du att du vill göra skillnad? Är du en student under den naturvetenskapliga sektionen? Då är detta ett uppdrag för dig!

Just nu söker vi engagerade studenter som kan vara med och stötta sektionen med utbildningsbevakning, arbetsmiljöansvar eller studiesocialt ansvar!

Utbildningsbevakning:

Utvecklar och samordnar studentinflytandet vid sektionen med sektionsordförande

Koordinerar med sektionsordförande träffar för studentrepresentanter

Arbetar för att det ska finnas studentrepresentanter på samtliga positioner

Är studentrepresentant i organ på fakultetsnivå

Arbetsmiljöansvar:

Vara SHAMO (studenthuvudarbetsmiljöombud)

Rekrytera SAMO (studentarbetsmiljöombud)

Vara studentrepresentant i lokala arbetsmiljökomittéen

Planera och delta i arbetsmiljörelaterad verksamhet vid sektion

Studiesocialt ansvar:

Stödja föreningars verksamhet vid sektionen

Sprida information om event vid sektionen

Ansvara för att sektionsövergripande/medlemsrekryterande evenemag arrangeras

Vara sektionsordförande behjälplig i rekrytering av insparkskoordinatorer samt stödja insparkskoordinatorernas arbete

 

Vill du veta mer eller ansöka skicka ett mail till natsek@gota.gu.se eller kolla upp positionen mer under göta studentkårs uppdragsbeskrivningar under styrdokument!

Fler nyheter