Hoppa till huvudinnehåll
tvätta händer

Nya besked angående coronarestriktioner

Igår, torsdag 27 maj, presenterade regeringen en plan för avvecklande av restriktionerna som funnits till följd av coronapandemin. Det är glädjande nyheter att smittspridningen minskar och att vaccinationsgrader ökar. Dock är inte pandemin över och alla behöver fortsatt ta ansvar för att följa de restriktioner och rekommendationer som finns kvar.


”Vi har en pågående pandemi här och nu. […] Rådande restriktioner är fortfarande aktuella och rekommendationer om att arbeta hemifrån om möjligt samt att undvika fester och andra sociala sammankomster gäller fortsatt .”


Från och med 1 juni påbörjas det första steget i avvecklingen. Det är relativt små förändringar som görs i detta steg och de ska snarare ske som korrigeringar än faktiska lättnader. I och med detta har Göta studentkårs presidium beslutat att upphäva beslutet från 6 november angående att förbjuda alla typer av fysiska evenemang.

Nedan redogörs för vilka typer av event som tillåts under juni månad, enligt nytt beslut.


Från 1 juni
För evenemang som Göta studentkår och dess föreningar arrangerar gäller:

 

siffror

 

  • Inomhus gäller detta exempelvis filmvisning, konserter eller teaterföreställningar.
  • Utomhus gäller detta sport- & kulturevenemang såsom fotbollsmatcher eller utomhuskonserter.
  • Festverksamhet såväl inom- som utomhus är fortsatt inte tillåtet.

 

”När det gäller fester, middagar och andra privata, sociala träffar med personer utanför ens mindre krets så vill vi betona att myndigheten avråder fortfarande för det. ”

 

Vi kommer att följa utvecklingen och uppdatera våra regler utifrån regeringens och folkhälsomyndighetens avvecklingsmodell. Besked om steg 2 (som är satt till 1 juli) kommer meddelas inom kort. Besked angående höstens inspark och andra aktiviteter vid terminsstarten kommer senare under sommaren efter besked från folkhälsomyndigheten och universitetet.

Besked från Göteborgs universitet angående det lyfta kravet på distansundervisning från och med 1 juni förväntas komma under nästa vecka.

Etiketter

Fler nyheter