Hoppa till huvudinnehåll
hemtenta

Nytt beslut fattat kring salstentor

Göteborgs universitet har nu fattat ett nytt beslut kring fysiska salstentor. Från och med 24 november begränsas tentamensskrivningar i Viktoriasalen och antalet digitala tentor utökas. Detta för att följa Göteborgs universitets nyligen utökade restriktioner och nya inriktningsbeslut som fattades för att bidra till minskad smittspridning av covid-19. Det nya beslutet för tentor gäller mellan 24 november 2020 och 18 januari 2021 och examinationer i skrivsalen på Viktoriagatan kommer endast att genomföras om det godkänts av prefekt och dekan.

De examinationer som inte får tillstånd att hållas i Viktoriasalen kommer att hållas via universitetets digitala system för salstentamen, DISA i hemmiljö, som användes under våren när universitetet först ställde om till distansundervisning.

Fler nyheter