Hoppa till huvudinnehåll
rektor

Nytt inriktningsbeslut inför höstterminen 2021

Universitetet hyser förhoppningar om att hösten kommer att innebära en gradvis och kontrollerad återgång till mer ordinarie verksamhet för studier och arbete. Dock går det ännu inte att förutse smittläget framöver så beslutet förbereder för två olika scenarier: ett med rådande restriktioner och ett för hur verksamheten gradvis ska återgå till det normala. Det fullständiga beslutet finns att läsa här.

Så länge merparten av restriktionerna kvarstår är inriktningen för sommar och hösttermin 2021:

  • Universitetet kommer fortsatt att bedriva en stor del av verksamheten digitalt och på distans.
  • Universitetet fortsätter med tillfälligt hemarbete och fortsatt restriktivitet med resor.
  • Vid all verksamhet i universitetets lokaler ska medarbetare, studenter och allmänhet hålla avstånd och undvika trängsel.
  • Alla sammankomster och all verksamhet ska genomföras på ett sätt så att smittspridning kan begränsas.

Prefekterna och dekanerna är de som fattar beslut angående nödvändig verksamhet på campus. Det innebär att vissa utbildningar, som kräver det, kan ha fysiska moment.

De moment och studentgrupper som bör prioriteras för utbildning på plats är, utan inbördes rangordning:

  • Examinationer som inte är möjliga, eller olämpliga att genomföra på annat sätt än genom fysisk närvaro.
  • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska, laborativa inslag samt fältstudier.
  • Verksamhetsförlagd utbildning.
  • Introducerande moment för studenter som startar sin utbildning.
  • Studenter som genomför avslutande läsår.
  • Internationella studenter som är på plats i Sverige.

Fler nyheter