Hoppa till huvudinnehåll
Berghaus

Sök bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond 2021

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar med mera. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt. Bidrag beviljas endast ändamål som är till gagn för studenter inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet. Normalt utdelasinte högre belopp än 20 000 kronor. Bidrag utgår inte till projekt som bara berör enskild student och/eller studier/uppsatsskrivande. Medel beviljas inte heller för anordnande av konferenser. I övrigt finns inga speciella restriktioner utan varje enskild ansökan prövas vid donationsnämndens sammanträde.

Följande kriterier beaktas vid bedömningen, ju fler som uppfylls desto större möjlighet att beviljas bidrag:

  • Komma så många som studenter som möjligt till gagn (inom filosofiska fakultetsområdet)
  • Studierelaterade/fortbildande projekt/aktiviteter som är utvecklande för deltagarna
  • Utvecklande sammankomster med kontinuitet eller kulturella inslag
  • Konkreta och realistiska projekt/aktiviteter
  • Tydligheten i ansökan, tidplan och budget med specificerade kostnader
  • Vilken del av projektet/aktiviteten som ska finansieras med bidraget. (Bidraget får inte bekosta alkohol men kan användas för finansiering av annan del av projektet/aktiviteten.)

Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. 

Sista ansökningsdag är torsdag 25 februari 2021.

Läs mer och ansök HÄR!

Fler nyheter