Hoppa till huvudinnehåll
Staplar och graf

Studenternas ekonomi

Höjning av studiemedlet från årsskiftet

Kostnaderna för hyra, mat och annat ökar stort, men studiemedlet tycks inte öka med samma hastighet. Vid årsskiftet kommer ett efterlängtat tillskott till studentplånboken då prisbasbeloppet, alltså det belopp som fastställs baserat på rådande inflation i samhället, justeras upp. Det kommer i praktiken innebära en ökning av studiemedlet på 8,7 procent, vilket är en rekordhög ökning. Höjningen kommer sammantaget att motsvara 1000 kr och det sammanlagda studiemedlet, lån och bidrag kombinerat, kommer uppgå till drygt 12 000 kr.

Fribeloppet höjs

Även fribeloppet, vilket är det inkomsttak som reglerar studenters möjlighet till arbete och inkomst vid sidan om studierna, kommer att justeras upp med ungefär 8000 kr per kalenderhalvår. Det innebär att från och med årsskiftet 22/23 kommer att vara möjligt att tjäna 101 697 kr och ändå bibehålla fullt studiemedel.

Inte tillräcklig höjning

Däremot kommer inte höjningen av studiemedlet att räcka enligt studentkårerna i storstäderna. Göteborgs Förenade Studentkårer rapporterar i sin studentbudget att studenter idag går minus med cirka 2000 kronor och detta kompenserar inte det justerade studiemedlet tillräckligt för. Stockholms studentkårer rapporterar också att allt fler studenter tvingas avsluta sina studier i förtid för att den ekonomiska situationen blir ohållbar. Det är helt enkelt för dyrt att vara student i storstäderna idag.

Ökade räntor väntas

På grund av Riksbankens höjda styrränta väntas även räntan för lånedelen av studiemedlet öka vid årsskiftet. Räntan tas fram av CSN på uppdrag av regeringen och det är sedan regeringen som fastställer den. Enligt CSN:s egen prognos kommer räntan att öka från den nuvarande nollräntan (0 procent) till en ränta på ca 0.64 procent. Enligt nytillträdda utbildningsministern Mats Persson beräknas den nya räntan landa någonstans mellan 0,5 och 0,6 procent. Han menar också att lånet ska bli mer likt ett vanligt lån.

Göta studentkårs kommentar

Att studiemedlet höjs är ett nödvändigt måste för alla studenters plånböcker och höjningen tas tacksamt emot. Däremot är det fortsatt en stor ekonomisk stress som vilar över studenterna när vi ser studentbudgetrapporterna, vilket inte är bra.

Vad gäller ökningen av fribeloppet anser vi att den är bra för de studenter som har möjlighet att arbeta vid sidan av sina studier. Dock vill vi också understryka att det är viktigt att det inte ska vara ett krav att arbeta vid sidan av heltidsstudier för att få  studentekonomin att gå ihop.

Som studentkår kommer vi att fortsätta att arbeta för att den ekonomiska situationen inte ska vara avgörande huruvida en person kan studera vid universitet eller högskola. Det ska heller aldrig vara så att studenten själv måste finansiera sina studier eller andras studier. Därför är höjningen, men främst regeringens syn på studielånet som ett vanligt lån, förkastligt.

Fler nyheter