Hoppa till huvudinnehåll
Gubbe

Vad tycker studenterna då? Del 2 - Kaffedagar

Vad roligt det har varit att träffa er alla på kaffedagarna under november och december. Tack för alla fina ställningstaganden, dialoger och post-it-lappar med åsikter på. Här kommer en sammanfattning av vad ni på samtliga sektioner (Humsek, Itsek, Natsek, Samsek och Utsek) tyckte och tänkte.

Frågorna

Under kaffedagarna har vi främst pratat om frågor kopplat till arbetsmiljö, men precis som det låter så är begreppet mycket brett. Exempelvis har det varit frågor kopplat till temperaturen i lokalerna, studierelaterad stress och studiero. På de olika sektionerna har vi ställt olika frågor, men också låtit er studenter skriva och uttrycka de åsikter som ni ville framföra oberoende av vårt tema.

Läroplattformen Canvas har stått i fokus på de flesta sektionerna. Vi tillfrågade er på vilket sätt den borde användas för att vara ett bra pedagogiskt verktyg. Till skillnad från de andra sektionerna har dialogerna på Natsek i stället handlat om byggandet av den nya byggnaden Natrium som kommer bli fakultetsgemensamma.

Nedan kommer en sammanställning av era åsikter med kortare kommentarer. Det är en kvalitativ analys som försöker att sammanfatta alla era åsikter, vilket också gör att det som står inte är någon absolut sanning om samtliga studenter.

Studieplatser

Tillgången till bra studieplatser har varit det ämne som vi har diskuterat allra mest den här terminen. Vi startade terminen med att kritisera universitetets definitioner av studieplatser, vi har demonstrerat i Vasaparkens trappor och nu är det dags att konkretisera önskan om studieplatser ytterligare. Under kaffedagarna har ni inte varit helt överens huruvida det finns tillräckligt eller inte med studieplatser, även om en majoritet anser att det inte finns tillräckligt. Något som vissa av er också har lyft för oss är att de studieplatser som finns inte håller en tillräckligt hög standard. Exempelvis är det kalla platser, bullriga korridorer och dåligt belysta bord. Det är nästan lika illa som att platserna inte finns.

Vi lovar er att vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta för att det ska finnas fler studieplatser, men också att vi kommer jobba för att de befintliga platserna ska hålla en god standard. Det här är ingenting vi kommer att släppa eftersom er arbetsmiljö är en grundförutsättning för goda studieresultat.

Om du däremot är osäker på vart det finns studieplatser kan du alltid fråga din sektionsordförande för tips om ställen att studera på. Kanske vet hen ett ställe där det ofta brukar vara få andra studenter?

Feel Good

Vi passade på att smyga med en fråga om ni ville ha fler timmar hos Feel Good, alltså studenthälsan. En blyg andel av er ansåg att fler timmar vore bra och ingen motsatte sig egentligen mot att få fler timmar. Det som främst stack ut var att de flesta av er inte visste vad Feel Good är. Kanske är det till och med att du som läser texten inte har koll på vad Feel Good är eller vad de gör?

Feel Good är alltså studenthälsan som Göteborgs Universitet enligt lag upphandlar för oss studenter. Vi har idag rätt till ett uppstartsmöte samt tre (3) timmar med Feel Good. Dessutom kan vi prata om stress, få hjälp med studiestruktur och fysisk rehab, dock gäller det endast problem som är studierelaterade. Resterande problem hänvisas till primärvården, alltså till din vanliga vårdcentral.

Tycker du att endast tre timmar enbart om studierelaterade problem är orimligt? Nästa år, 2023, kommer grunderna för nästa studenthälsoupphandling att läggas och där kommer vi studenter spela en stor roll när det kommer till antal timmar eller vad vi får söka hjälp för. Har du redan några tankar på vad du vill ha ut av studenthälsan? Skicka ett mail till oss.

Canvas

Vi har fått in alla möjliga tankar kring Canvas, men vi ska försöka koka ner dem här till en mer förståelig och enad åsikt. Det går att konstatera att Canvas uppfattas som ett otroligt bra pedagogiskt verktyg, när det väl fungerar... När Canvas inte fungerar är det bara som ett enda stort frågetecken, något som stjälper mer än hjälper. Vissa av er uppgav att det ibland kan ta en halv 15 HP kurs innan det ens går att förstå vart schema, filer och inlämningsuppgifter finns. Detta skapar självklart stress och blir ett arbetsmiljöproblem, speciellt när lärarna får göra som de vill med varje Canvassida.

Vi tycker att er arbetsmiljö är viktig och anser därför att det inte är hållbart att göra hur som helst på Canvas. En lösning flera av er påtalade var att standardisera Canvas. Varje lärare skulle således ha något att rätta sig efter, något som skulle bidra till en hög lägsta nivå; Göta studentkår kan bara instämma! För att ett sådant beslut ska gå igenom gäller det att använda vårt studentinflytande i alla led på hela universitetet.

Är du en studentrepresentant idag: Glöm inte att lyfta Canvasproblematiken på era möten med universitetet. Är du inte studentrepresentant: Lyft det till din kurs- eller programrepresentant eller bli en studentrepresentant. Tillsammans är vi starkare!

Natrium

Med er som studerar på naturvetarsektionen (Natsek) har vi inte pratat om Canvas utan i stället har vi haft en dialog kring nybygget Natrium, dit de flesta ska flytta framöver. Här kan vi bara konstatera att det finns otroligt mycket ovisshet. Kommunikationen har inte varit bra mellan universitetet och studenterna. Detta har resulterat i oro huruvida ni kommer att få tillräckligt med platser att studera på, kunna ha föreläsningar eller ens mikrovågsugnar att värma er mat. Många studenter tycker också att det är bra som det är nu, att en flytt inte är nödvändigt då de nya lokalerna känns opersonliga i jämförelse med dagens utrymmen.

En del av er menade att tanken med Natrium är god, att det ska bli spännande att träffa andra som studerar naturvetenskapliga ämnen som inte är desamma som ert. Nya och fräscha lokaler är också något som lockar med Natrium, men det överskuggas av att tillgången till studieplatser och andra sociala ytor för studenter ser begränsad ut. Helt enkelt upplever studenterna att universitetet har prioriterat bort dem till fördel för forskning och annan personal.

Vissa av er har redan varit och fått en visning av Natrium och fler informationstillfällen väntar under våren. Vårt tips är att ni passar på att gå på ett sådant tillfälle och tycker till om allt som inte känns bra. Än är det inte alldeles för sent att påverka det slutliga resultatet. Ordförande på Natsek, Hampus, arbetar aktivt med att Natrium ska bli så bra som möjligt för er så sväng gärna förbi hans kontor på Geovetarcentrum och prata om era tankar kring nybygget Natrium.

Vad händer härefter?

Samtliga heltidsarvoderade representanter i Göta studentkår kommer att informeras om de åsikter som ni har bidragit med. De kan i sin tur påverka institutioner, fakulteter och Göteborgs Universitets centrala ledning för att arbetsmiljön för er studenter ska bli så bra som möjligt. En ny rektor ska väljas under våren och en upphandling med studenthälsovården påbörjas då också. Vi studenter har alltså ett bra läge att bedriva påverkansarbete gentemot hela universitetet, vilket vi också kommer att göra.

Framtida tillfällen att tycka till

Självklart vill vi fortsätta att diskutera studentpolitiska frågor med er. Under vårterminens CSN-frukostar, där vi bjuder er på frukost under månadens fattigaste morgon, kommer vi också att finnas på plats med ställningstaganden, färgglada bollar i rör samt post-it-lappar. Olika teman kommer att variera under våren och vi hoppas att du vill komma förbi och snacka ekonomi, bostäder, utbildningskvalitet och mycket mer. Om du har något som du redan nu vill framföra till oss ska du såklart inte tveka att kontakta oss.

Kanske är det till och med något som vi kan skriva en studentpolitisk debattartikel om att publicera här på hemsidan eller kanske försöka få publicerad i Göteborgsposten?

Med det vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år, så syns vi på CSN-frukosten i januari!

Fler nyheter