Hoppa till huvudinnehåll
Felix går i korridorerna på Pedagogen

Vi söker fortfarande studentrepresentanter.

Vi tillsätter nu studentrepresentanter i flera olika organ på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Läs mer om de olika uppdragen nedan så hittar du garanterat något som låter intressant.

Klicka sedan på länken och anmäl ditt intresse! Observera att platserna tillsätts löpande, saknas någon plats i formuläret så har den redan tillsatts.

Anmäl dig här

Fakultetsövergripande organ

Prefektråd – 1 vakant doktorandplats

Prefektrådet är ett samrådsorgan som bland annat behandlar underlagen inför fakultetsstyrelsens beslut. Möte varannan tisdag.

Miljöberedningen – 1 vakant plats

Miljöberedningen samordnar och ger stöd till institutionernas och fakultetens miljö- och hållbarhetsarbete. 3-4 möten/termin.

Beredning för Utbildning på Forskarnivå (BUF) – 2 vakanta doktorandplatser

Beredningen arbetar med den strategiska och kvalitativa utvecklingen av fakultetens utbildningar på forskarnivå. 5 möten/termin

Utbildningsråd för kompletterande lärarutbildningar, ULV och VAL - 1 vakant plats

Utbildningsrådet arbetar med planering, uppföljning och utveckling av utbildningarna som helhet. Utbildningsrådets uppdrag är att säkerställa att utbildningarna som helhet svarar mot examensmålen.

 

Organ vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande (IPKL)

Institutionsråd – 1 vakant doktorandplats

Institutionsråd (IR) är rådgivande åt prefekten (chefen på institutionen) och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor som rör institutionen. 4 möten/termin.

Arbetsmiljögrupp – 1 vakant plats

Bereder frågor för institutionens arbetsmiljöarbete med koppling till personal och studenters fysiska och psykolosociala arbetsmiljö

 

Organ vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik (IPS)

Institutionsråd – 1 vakant plats

Institutionsråd (IR) är rådgivande åt prefekten (chefen på institutionen) och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor som rör institutionen. 4 möten/termin.

Programråd

Programråd bereder frågor om utbildning med relevans för programmet. Det är därför starkt meriterande att du går programmet som rådet avser. På denna institution finns följande programråd:

  • Speciallärarprogrammet/Specialpedagogprogrammet (3-4 möten/termin, 2 vakanta platser)
  • Yrkeslärarprogrammet (3-4 möten/termin, 1 vakant plats)
  • Kandidatprogram i pedagogik (3-4 möten/termin, 1 vakant plats)
  • Masterprogram i utbildningsledarskap (3-4 möten/termin, 2 vakanta platser)

Organ vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)

Institutionsråd – 1 vakant doktorandplats

Institutionsråd (IR) är rådgivande åt prefekten (chefen på institutionen) och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor som rör institutionen. 4 möten/termin.

Arbetsmiljögrupp – 1 vakant plats

Bereder frågor för institutionens arbetsmiljöarbete med koppling till personal och studenters fysiska och psykolosociala arbetsmiljö

Programråd

Programråd bereder frågor om utbildning med relevans för programmet. Det är därför starkt meriterande att du går programmet som rådet avser. På denna institution finns följande programråd:

  • Kandidatprogram i Hälsopromotion (3-4 möten/termin, 3 vakanta platser)
  • Kandidatprogram i Sports Coaching (3-4 möten/termin, 3 vakanta platser)
  • Kandidatprogram i Kostekonomi (3-4 möten/termin, 1 vakant plats)

 

Organ vid Enheten för Skolsamverkan, Ämneslärarutbildning och kompletterande Lärarutbildning (SÄL)

VFU-beredningen – 1 vakant plats

VFU-beredningen ska samordna och initiera programövergripande utvecklingsarbete samt bereda handlingsplan för VFU. 3 möten/termin.

VFU samverkansgrupper - 1 vakant plats i varje grupp

Representanter för respektive lärarprogram, skolhuvudmän samt studentrepresentanter bedriver operativt arbete med utveckling och uppföljning av VFU bereder programspecifika utvecklingsmål för VFU. Det är därför starkt meriterande att du går programmet som samverkansgruppen avser. 2 möten/termin. Samverkansgrupper finns för följande program:

  • Kompletterande Pedagogisk Utbildning ordinarie studietakt (KPU)
  • Vidareutbildning Av Lärare (VAL) och Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV)

Fler nyheter