Hoppa till huvudinnehåll
Kårstyrelse

Vi välkomnar den nya kårstyrelsen!

På konstituerande fullmäktigemötet den 16 april valdes följande personer till förtroendeuppdrag inom Göta studentkår under nästa verksamhetsår 2023/24:

Kårordförande: Charlotta Pettersson
Vice kårordförande: Val bordlagt till fullmäktigemöte 6

Event- och föreningssamordnare: Theodor Johansson
Utbildningsbevakningssamordnare: Soltan Bayramov

Sektionsordförande humanistsektionen: Tilde Ahlin
Ledamöter humanistsektionens styrelse: Li Malm Kelber, Anton Andersson

Sektionsordförande IT-sektionen: Val bordlagt till fullmäktigemöte 6
Ledamöter IT-sektionens styrelse: Vakant

Sektionsordförande naturvetarsektionen: Val bordlagt till fullmäktigemöte 6
Ledamöter naturvetarsektionens styrelse: Vakant

Sektionsordförande samhällsvetarsektionen: Benjamin Novik
Vice sektionsordförande samhällsvetarsektionen: Siri Larsson
Ledamöter samhällsvetarsektionens styrelse: Vakant

Sektionsordförande utbildningsvetenskapliga sektionen: Lisa Nilsson Nadj
Ledamöter utbildningsvetenskapliga sektionens styrelse: Christian Udd, Sascha Nouraei, Elliot Roxenius, Moa Clasberg, Zaid Mehdi, Zakaria Assekour, Klara Lennartsson

Talman för fullmäktige: Hampus Haugland
Talmanssuppleant: Alfred Nordh
Verksamhetsrevisor: Sara Bergh

Etiketter

Fler nyheter