Hoppa till huvudinnehåll
Elever sitter med mobiler, sveriges coat of arms bredvid
Förslag att förbjuda mobiler i skolan
Tom Holtorf

Mobilanvändning i skolan har blivit ett allt mer kontroversiellt ämne i skolan sedan andelen mobilanvändare ökat kraftigt bland ungdomar det senaste decenniet. Många skolor och lärare upplever att mobiltelefonerna är ett problematiskt störmoment i undervisningen, vilket regeringen nu föreslår att lösa genom ett allmänt mobilförbud. 

 

Hur ser mobilanvändning ut i skolan idag?
Det är inte ovanligt att lärare tjatar på sina elever att lägga undan mobilerna, men trots olika försök att minska mobilanvändningen i klassrummet anser många lärare att problemet kvarstått. Regeringen har därför arbetat ihop ett förslag för att öka studieron och förtydliga vilka befogenheter lärare och rektorer har för att hantera mobilanvändning och upprätthålla ordningsreglerna. 


Vad föreslår regeringen?
I den nya planen är riktlinjerna tydliga; mobiltelefoner ska förbjudas på lektionstid om läraren inte bestämmer något annat och rektorer ska ha möjlighet att förbjuda mobiler i skolan helt. Om eleverna bryter mot de nya ordningsreglerna kommer skolan kunna omhänderta mobiltelefonen temporärt. Regeringens nationella plan för trygghet och studiero i skolan ska träda fram 2022.


‘’Elever ska inte hålla på med sina mobiltelefoner på lektionstid, utan ska koncentrera sig på undervisningen. Lärare slipper tjata och motivera varför mobiltelefonerna ska tas undan. Grundregeln blir tydlig.’’ Förklarar Anna Ekström i en presskonferens tidigare i veckan. 

 

Kritik
Kritik har väckts mot regeringens förslag, bland annat av KTH-professorn Jan Gulliksen. Gulliksen menar att mobiler bör ses som ett redskap i undervisning, inte som ett störande objekt i sig.


‘’Många ser ju mobilanvändandet i skolorna som ett disciplinproblem. Det ska ju inte vara ett skäl till att man inte går vidare med att använda tekniken ur ett pedagogiskt perspektiv.’’ förklarar Gulliksen. 


Figur: Elevers svar på frågan: Vad har du eller tror du att du kan ha för nytta av mobiltelefoner i skolan?

Statistik om hur elever kan tänka använda sig mobilen i pedagogiskt syfte.
Hämtad från: Kari Mette L. Karlsson, Mobiltelefonen, konfliktämne eller hjälpmedel i skolan? 


Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har också kritiserat regeringens förslag. Hon anser att regeringen sätter fokus på fel frågor och missar problematiken med mobiler i klassrummet.


‘’Mobilförbud är en lokal ordningsfråga som skolan redan idag hanterar. Mobilernas vara eller icke vara i klassrummen kan lärare och skolledare bestämma över. Vi önskar att regeringen börjar lägga fokus på rätt frågor såsom det förebyggande arbetet och att definiera lärares tillsynsplikt, där det verkligen behövs en noggrann utredning’’ säger Johanna Jaara Åstrand.

 

Vill du läsa mer om utredningen? Ta en titt här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/nationell-plan-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/


Tom Holtorf
Lärarstudent och redaktör för Bambabladet 


Bild: iStock och Kari Mette L. Karlsson.