Hoppa till huvudinnehåll
Elever som studerar bredvid statistik från Pisaundersökningar
Sveriges elever tas bort från Pisaundersökning
Tom Holtorf

Hård kritik har förts mot regeringen och skolverket efter att riksrevisionen publicerat en rapport kring genomförandet av Pisaundersökningen 2018. I undersökningen presterade Sveriges elever utmärkt i jämförelse med tidigare år och hyllades av regeringen, men enligt revisionen kan förbättringen bero på att en betydande andel svaga elever exkluderas från att ingå i undersökningen på felaktiga grunder. 

 

Vad är Pisaundersökningen?
Pisaundersökningen är en internationell utbildningsundersökning som granskar och jämför kunskapsnivån i flera länder i världen. I Sverige används undersökningarna som ett politiskt redskap för att finna brister i det nuvarande skolsystemet, vilket kräver att resultaten är rättssäkra och har hög trovärdighet.


Vad hände?
Efter Pisaundersökningen genomfördes 2018 fick regeringen och skolverket hård kritik för att ha exkluderat 11,1 procent av eleverna, mer än dubbelt så mycket som är tillåtet enligt OECDs riktlinjer.


Regeringen menade att de exkluderade eleverna var nyanlända i Sverige och borde därför inte delta i undersökningen. OECD godkände förklaringen, men riksrevisionens granskning visar att en stor andel av eleverna hade gått i svensk skola för länge för att kunna räknas som nyanlända enligt OECDs egna riktlinjer. 

 

Pisaundersökningens resultat i Sverige
Tagen från Skolverket

Vad betyder det här för Sveriges resultat? 
En stor del av de exkluderade eleverna presterar sämre i skolan än genomsnittet. Riksrevisionen menar att om dessa elever hade fått göra provet hade resultaten kunnat se betydligt annorlunda ut. 


Sveriges officiella resultat på Pisaundersökningen 2018 var 506 poäng, vilket var över medelpoängen på 487. Rapporten spekulerar dock att om de exkluderande eleverna hade skrivit provet och varit en aning sämre än de svenska eleverna, hade poängen kunnat sjunka till 503. Hade eleverna presterat betydligt sämre, hade resultaten kunnat minska till 486, om inte än lägre till 466. 


Utbildningsministern Anna Ekström har svarat på kritiken mot regeringen i en presskonferens. Hon förklarar att Pisaundersökningen utfördes på ett korrekt sätt, men att vissa individuella skolor misstolkade skolverkets instruktioner om hur testet skulle genomföras. I det hela är resultatet giltigt, poängterar hon. 


Tom Holtorf
Lärarstudent och redaktör för Bambabladet


Vill du läsa mer om utredningen? - Ladda ner rapporten här
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2021/pisa-undersokningen-2018---arbetet-med-att-sakerstalla-ett-tillforlitligt-elevdeltagande.html

Bild: iStock och skolverket