Skip to main content

Protokoll

Kårfullmäktige

Här finner du samtliga kårfullmäktigeprotokoll.

Kårstyrelsen

Här finner du samtliga kårstyrelseprotokoll. 

Utbildningsvetenskapliga sektionen

Här finner du protokoll från sektionsstyrelsemöten på Utbildningsvetenskapliga sektionen.

Naturvetarsektionen

Här finner du protokoll från sektionsstyrelsemöten på Naturvetarsektionen.

IT-sektionen

Här finner du protokoll från sektionsstyrelsemöten på IT-sektionen.